VERKSAMHETEN PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELBO

Förskolan Äppelbo är ett föräldrakooperativ där barnen tillsammans med föräldrarna står i fokus

Vi på Förskolan Äppelbo vill ge barnen glädjerika och minnesvärda stunder och uppmuntra dem att känna nyfikenhet på livet och lust att lära. Vi strävar efter god insyn och ett gemensamt engagemang tillsammans med föräldrar, personal och självklart barnen. Verksamheten på Förskolan Äppelbo bygger på harmoni, trygghet, spontanitet, kreativitet och personlig utveckling.

Personalen på Förskolan Äppelbo lägger stort värde i att bidra till barnens egen mognad och utveckling inom de olika områden som berörs i enlighet med läroplanen. Barngrupperna delas in efter både i åldrar och i intressegrupper och arbetet tillsammans med barnen på Förskolan Äppelbo sker utifrån olika teman. Detta kombineras med några fasta återkommande aktiviteter som t.ex. Mulle, Äppelbo-Maran, Äppelbo-Vasan, 5-åringarnas pyjamasparty, Vernissage och Miniröris.

Barnens intressen är av självklar vikt när personal och barn tillsammans försöker upptäcka världen runt omkring, med hjälp av media, litteratur, våra egna olika kunskaper och studiebesök. Förskolan Äppelbo är medlemmar i Friluftsfrämjandet och barnen tillbringar en hel del tid ute i skog och mark. Äppelbo ligger dessutom på en naturtomt vilket ger barnen stor möjlighet till fantasi och lek och uppmuntrar till upptäcktsfärd över ”bergen” på tomten. Barnen får möjlighet att under åren på Äppelbo ta del av, musik, dans, rörelse, dramatik, färg och form, matematik och språk i olika former som en del av den löpande verksamheten på Förskolan. Med hjälp av Stockholms kulturliv i form av teater och musik kommer arbetet vi gör tillsammans också att beröra olika kulturer som finns i världen genom att ”resa i fantasin” och besöka andra länder, deras mat, språk och kultur.

Att dokumentera barnens utveckling är en återkommande och viktig del i arbetet på Förskolan Äppelbo. Detta görs med bilder på barnens aktiviteter som visas upp via månadsbrev till föräldrarna, men också genom utställning på väggar och hyllor som sedan sätts in i barnets portfolio.

Uppmärksamhet och trygghet för varje barn – varje dag!

Utifrån ovanstående vill personalen på Förskolan Äppelbo skapa trygghet och ha möjlighet att uppmärksamma varje barn varje dag. Att lära barnen att själva ta ansvar och att vara stolta för vilka dom är är ständigt återkommande och viktig del i personalens arbetet på Förskolan Äppelbo.

Tillsammans skapas grunden för att barnen ska känna sig trygga i sig själva och stå för det dom vill och lära sig uttrycka detta till sin omgivning. Genom att finnas till i barnens närhet och stötta i leken tar personalen ansvar för att alla barn får denna uppmuntran.

Öppettider

Stockholms Stad tillämpar ett regelverk där du som förälder har rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för “ramtid”. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet (om det finns ett behov av det) och gäller mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Förskolan och föräldrarna kan dock komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla föräldrars behov beaktas. Nuvarande öppettider på Förskolan Äppelbo är 07:30 – 17:00.