PERSONALEN PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELBO

Förskolan består av två avdelningar för barn mellan 1 och 5 år och på varje avdelning är vi 18 barn och 3 pedagoger, varav en förskollärare. Förskolan Äppelbo är ett föräldrakooperativ vilket innebär att varje familj är medlem i den förskoleförening som är personalens arbetsgivare. Personalen leds av en förskolechef som också är ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Förskolan Äppelbo har en egen kock som lagar all mat i eget kök.