LÄNKAR

Här hittar du diverse nyttiga länkar med koppling till förskolans verksamhet:

Stockholms Stad
Allmän information om förskoleverksamhet i Stockholms Stad.

Polisen
Som förälder med barn på Äppelbo kommer du att ha jour några gånger per år och eftersom du då deltar i verksamheten behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till förskolan.

Friluftsfrämjandet
Allmän information om Friluftsfrämjandet.

Grön Flagg
Miljömedvetenhet i förskolan i samarbete med Håll Sverige Rent.

Förskolebrevet
På förskolan Äppelbo arbetar vi aktivt med Förskolebrevet. Förskolebrevet ligger till grund för hur förskolan ska arbeta med att förebygga övergrepp och integritetskränkningar. Vi arbetar med tydliga riktlinjer och en handlingsplan tillsammans med föräldrar för hur alla verksamma inom verksamheten lär sig att skydda barns integritet.

Klagomålshantering
Så gör du din anmälan.