FÖRÄLDRAKOOPERATIVET PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELBO

Förskolan Äppelbo är en enskilt driven förskoleverksamhet och bedrivs som en ekonomisk förening inom vilken alla medlemmar ges möjlighet till att påverka och samtidigt har det ekonomiska ansvaret. Vi strävar efter att erbjuda:

 • Barnomsorg av högsta möjliga kvalitet med hög personaltäthet
 • Målinriktad rekrytering
 • Kompetensutveckling av alla anställda

Arbetsgrupper

I föräldrakooperativet ingår föräldrarna i olika ansvarsgrupper. Det finns 5 olika grupper, exklusive Styrelsen där en (eller båda) förälder per barn tilldelas en plats efter ca 6 månader på Förskolan:

 • Fixargruppen
 • Festgruppen
 • Valberedningen
 • Kögruppen
 • Städgruppen

Jour och delaktighet

Som förälder på Förskolan Äppelbo får du möjligheten att medverka i verksamheten och få insyn i hur barnen har det om dagarna genom jour där du som förälder ”vikariera” för någon ur personalstyrkan. När terminen startar finns ett rullande schema klart så varje familj kan planera in eventuell jour i god tid. Jour infaller endast om två i personalen är borta vid t.ex. sjukdom, semester, utbildning etc. Personalen försöker i möjligaste mån informera i god tid om eventuell jour infaller. Föräldrar som får möjligheten att delta i verksamheten vid jour får insyn i hur barnen har det på förskolan. Se det som en möjlighet att vara en aktiv del av verksamheten och lära känna ditt barn och barnets kompisar i en miljö utanför hemmet. Vi lovar att du kommer bli positivt överraskad över vad en dag på Förskolan Äppelbo har att erbjuda dig och ditt barn.

Aktiviteter för föräldrar

Det finns flera tillfällen under året då föräldrarna träffas för att umgås och ”prata Äppelbo” som kooperativ. Bland annat:

 • Höstmingel – uppstart för hösten där vi träffar och hälsar de nya familjerna välkommen
 • Föräldraforum – tillfälle för föräldrar att diskutera hur vi vill att Äppelbo ska vara, komma med förbättringsförslag och driva förändringar
 • Pulkarace – grillning och pulkaåkning tillsammans
 • Årsstämma
 • Vårfest – det stora eventet där alla familjer och personalen samlas för en gemensam fest – utan barn. Varje år med olika teman.