KÖ OCH PLACERING PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELBO

Vill du ställa ditt barn i kö?

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Gemensamt ansökningssystem

Kontakta kögruppen via e-post (kogruppen@forskolanappelbo.se) eller ring vår förskola direkt (08-80 19 35). Du får då information om oss och hur vi arbetar i vårt föräldrakooperativ. Det är viktigt att Ni vet hur föräldrakooperativet arbetar och att ni känner att detta är ett bra val för Er och Ert barn.

Välkomna att höra av Er!