KÖ OCH PLACERING PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELBO

Är ni intresserade av att ställa ert barn i kö här hos oss på Äppelbo?

Vad roligt, då gäller följande:
Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Klicka på länken nedan för att komma direkt till sidan och för att ställa ert barn i kö hos oss.  Gemensamt ansökningssystem

Vi tillämpar Stockholms stads ansökningssystem och följer därmed den kö som där anges med undantag för eventuell syskonförtur. Eftersom att Äppelbo är ett föräldrakooperativ och det finns uppställda krav på samtliga föräldrar har vi som kooperativ blivit beviljade undantag från skollagens öppenhetskrav. Det innebär i korthet att för att ett barn ska kunna erbjudas plats hos oss på Äppelbo har vi rätt att kräva att barnets föräldrar (vårdnadshavare) åtar sig att genomföra vissa specifika insatser, så som storstädning två gånger per år, aktivt deltagande i tilldelad arbetsgrupp samt vid behov finnas tillgänglig som resurs under de jourdagar man av kooperativet tilldelats. För att läsa det fullständiga beslutet, se dokumentet här nedan.

För att erbjudas plats önskar vi först och främst att ni tar kontakt med oss genom att skicka ett e-mail till kogruppen@forskolanappelbo.se för att boka in en träff med vår personal i kooperativet. Vi vill att ni ska känna er trygga med att Äppelbo är ett bra val för er och ert barn. Därför är det viktigt att ni vet vad vårt föräldrakooperativ innebär och vilket engagemang som krävs. Därefter måste ni för att bli erbjudna en plats även godkänna föreningens stadgar och de krav som ställs på er som föräldrar. För mer information om kooperativet, se http://www.forskolanappelbo.se/kooperativet

Kontakta mer än gärna kögruppen om ni har några funderingar eller frågor, i första hand via e-post (kogruppen@forskolanappelbo.se) eller ring vår förskola direkt (08-80 19 35). Ni kommer då få information om oss och hur vi arbetar samt en möjlighet att presentera er själva och er syn på föräldrakooperativ.

Under höst och vinter anordnar vi också informationsträffar:

  • 20 februari kl 18

Anmäl intresse kring informationsträffarna till förskolechef Ulla Mossegård på tel: 08 801 935 eller mail: kogruppen@forskolanappelbo.se 

Vi ser fram emot att ni hör av er till oss!