BARNEN PÅ FÖRSKOLAN ÄPPELBO

Förskolan Äppelbo består av två avdelningar med 18 barn på varje avdelning. Varje avdelning har barn i åldern 1-5 år. Personalen på Förskolan Äppelbo lägger stor vikt vid att ta hänsyn till barnens egen mognad och utveckling och barngrupperna delas in både i åldrar och i intressegrupper. Även korsgrupper mellan avdelningarna förekommer ibland.

Barnens olika grupper görs av både pedagogiska och praktiska skäl och tillämpas vid exempelvis teaterbesök, evenemang och utflykter, men också i de dagliga aktiviteterna på förskolan.

Barnens intressen är självklart av stor vikt när personal och barn tillsammans försöker upptäcka världen runt omkring, med hjälp av media, litteratur, våra egna olika kunskaper och studiebesök. Förskolan Äppelbo är medlemmar i Friluftsfrämjandet och barnen tillbringar en hel del tid ute i skog och mark. Äppelbo ligger dessutom på en naturtomt vilket ger barnen stor möjlighet till fantasi och lek och uppmuntrar till upptäcktsfärd över ”bergen” på tomten. Barnen får möjlighet att under åren på Äppelbo ta del av, musik, dans, rörelse, dramatik, färg och form, matematik och språk i olika former som en del av den löpande verksamheten på Förskolan. Med hjälp av Stockholms kulturliv i form av teater och musik kommer arbetet vi gör tillsammans också att beröra olika kulturer som finns i världen genom att ”resa i fantasin” och besöka andra länder, deras mat, språk och kultur.