FÖRSKOLAN ÄPPELBO – Där barnet tillsammans med föräldrarna står i fokus

Förskolan Äppelbo är ett föräldrakooperativ som arbetar enligt en traditionell förskolepedagogik som ger barnet ett lustfyllt lärande inom de områden som står i läroplanen för förskolan.

På Förskolan Äppelbo vill vi ge barnen glädjerika och minnesvärda stunder och uppmuntra dem att känna nyfikenhet på livet och lust att lära. Vi strävar efter god insyn och ett gemensamt engagemang tillsammans med föräldrar, personal och självklart barnen. Verksamheten på Förskolan Äppelbo bygger på harmoni, trygghet, spontanitet, kreativitet och personlig utveckling.

Arbetet tillsammans med barnen på Förskolan Äppelbo sker utifrån olika teman som också följer läroplanen. Detta kombineras med några fasta återkommande aktiviteter som t.ex. Mulle, Äppelbo-Maran, Äppelbo-Vasan, 5-åringarnas pyjamasparty, Vernissage och Miniröris.

Personalen på Förskolan Äppelbo lägger stor vikt vid att ta hänsyn till barnens egen mognad och utveckling inom de olika områden som berörs. Barngrupperna delas in både i ålder- och intressegrupper, men också i korsgrupper mellan avdelningarna.

På Förskolan Äppelbo skapas en mysig och familjär atmosfär där vi strävar efter ett gemensamt engagemang tillsammans med föräldrar, barn och personal. Här är varje familj en viktig komponent i Förskolan Äppelbo och en förutsättning för verksamhetens funktionalitet. God sammanhållning och insyn i barnens vardag på Förskolan Äppelbo är en grundsten för föräldrakooperativet.

Förskolans verksamhet

Google+